23 augustus 2020

Aanvang jeugdtrainingen en Corona

2020-08-23T15:12:30+00:0023 augustus 2020 - 15:12|

Op maandag 24 augustus vangt onze jeugd weer aan met de trainingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Helaas zijn we nog steeds niet verlost van het Corona-virus en zodoende dienen we nog steeds rekening te houden met allerlei richtlijnen en protocollen om veilig te kunnen sporten. We baseren ons voor onze eigen protocollen met richtlijnen op de website van het NOCNSF, zie https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport . Op deze website vind je het in het “Protocol verantwoord sporten” duidelijke aanwijzingen en adviezen.

Zo streng als in april en mei is het gelukkig niet meer! Zo mogen de ouders bijvoorbeeld wel weer naar de trainingen en wedstrijden kijken, MITS ze achter de afrastering blijven en ze de 1,5 meter regel in acht houden, niet alleen naar de andere ouders, maar zeker ook naar andermans kinderen! Wat nog NIET is toegestaan is ouders in het kleedlokaal om de kinderen te helpen omkleden/douchen! Dat wil zeggen dat kinderen die nog niet zelfstandig kunnen omkleden/douchen dit thuis zullen moeten doen! Jeugdtrainers mogen uiteraard wel in het kleedlokaal om toezicht te houden (en op te ruimen na afloop), maar dienen ook ten allen tijde 1,5 meter afstand te houden tot de kinderen!

Wat betreft het gebruik van het clubgebouw met kantine en kleedlokalen  zijn er speciale looproutes uitgezet door de kantinebeheer stichting. Samen met het bestuur is er ook een Corona-Protocol opgesteld mbt. de richtlijnen van het gebruik van de kantine, de toiletten en de kleedlokalen:  Corona-protocol. Gelieve ook kennis te nemen van de regels in dit protocol.

Bij voorbaat dank! Jeugdcommissie VV Zwentibold

25 juni 2020

In memoriam – Nic Muris

2020-06-25T15:27:13+00:0025 juni 2020 - 15:27|

Afgelopen maandag 22 juni is Nic Muris op de gezegende leeftijd van 93 jaren overleden.
Nic heeft zich in zijn lange carrière als vrijwilliger ingezet voor diverse verenigingen in het Guttecovense, waaronder GVCG. Vanaf 1 december 1971, bijna 50 jaar, was hij lid van onze vereniging.  In die periode vervulde hij tal van functies waaronder die van bestuurslid. Ook bij de organisatie van onze jubileumfeesten, die in het verleden groots werden gevierd, was Nic altijd een steun en toeverlaat. Op hem kon je rekenen, afspraak is afspraak was zijn motto!

Voor GVCG en KV Gazelle heeft hij op het sportcomplex in Guttecoven ontzettend veel werk verricht. Iedere zondagochtend en toen kinderen en kleinkinderen in de jeugd voetbalden ook op de zaterdagen trof je hem altijd aan op het complex. Genietend van de wedstrijd en daarna van een goed glas bier.

Ook na de fusie en de verhuizing naar Limbricht kwam hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog graag naar voetbal en korfbal kijken. We herinneren hem als een clubman in hart en nieren.

Nic, namens onze vereniging van harte bedankt voor je nimmer aflatende inzet.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, naaste familie en vrienden alle sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Enne, Nic esse Hein dao baove taege kumps, besjtel dan gerus bie Peterus veur uch twea ein kleintje cola en laot ‘t uch sjmake!

GVCG
VV ZWENTIBOLD

19 mei 2020

Vacature trainer 2e elftal senioren V.V. Zwentibold

2020-05-19T20:02:40+00:0019 mei 2020 - 20:02|

In verband met de ontstane vacature van een trainer voor ons tweede elftal zijn we voor het seizoen 2020/2021 op zoek naar geschikte kandidaten voor deze rol. Het 2e elftal van de V.V. Zwentibold speelt in de 4e reserve klasse.

Wij zijn op zoek naar een trainer die in staat is om deze jonge groep met plezier en passie te ontwikkelen. Het team bestaat uit jonge spelers. Het is daarom essentieel dat jij als trainer goed om weet te gaan met de jeugd van nu. Een diploma in de vorm van UEFA C is geen must. We vinden het belangrijker dat je gek bent van voetballen en nadenkt over hoe jij met jouw groep, in samenwerking met het eerste elftal, het beste eruit kunt halen.

Profielschets assistent-trainer

  • Heeft ervaring op het gebied van coaching, begeleiding en trainingen.
  • Als onderdeel van de technische staf ondersteunt en verzorgt de trainer de trainingen en coacht en begeleidt het elftal tijdens
    wedstrijden.
  • Is gericht op de ontwikkeling van de jonge groep en speelt een belangrijke rol in de doorstroming van jeugdig talent naar de 1e selectie senioren.
  • Heeft inlevingsvermogen en voelt het werken met jonge spelers goed aan.
  • Heeft tot doel om spelers en zichzelf verder te ontwikkelen.
  • Is ambitieus en heeft voldoende oog voor de verenigingsstructuur/cultuur waarin prestatie, plezier en passie samen moeten gaan en toont betrokkenheid bij de vereniging.
  • Communiceert duidelijk en open met spelers, begeleiding en overige betrokkenen.

Geïnteresseerd?

Mail je motivatie en cv naar: penningmeester@vvzwentibold.nl

Reageren kan tot 7 juni 2020, vergoeding in overleg. Een vergoeding in de vorm van een opleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Leon Limpens (06-51813905).

28 april 2020

Jeugd gaat vanaf 29 april weer trainen

2020-04-28T11:20:46+00:0028 april 2020 - 10:17|

Zoals eerder aangekondigd zijn we in de weer gegaan met de opdracht om de trainingen (met Corona-beperkingen) van onze jeugdteams weer in gang te zetten. Er worden twee categorieën onderscheiden t.w. jeugd t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Belangrijkste verschil is dat in de categorie van 13 t/m 18 jaar “de 1,5 meter afstand regel” ten allen tijde moet worden gerespecteerd tussen alle trainers en alle spelers, terwijl bij de categorie t/m 12 jaar de spelers onderling die regel niet hebben, maar wel t.o.v. de trainers. Tevens is er geen publiek toegestaan bij de trainingen, dus ouders mogen hun kinderen alleen brengen voor en halen na de training. We hebben een protocol-document gemaakt waarbij de Corona-richtlijnen staan opgesteld voor de trainers, de ouders en de spelers. Dit document is verstuurd aan de trainers met het verzoek dit te communiceren met de ouders van de spelers van hun team. We hebben de bekende trainingsavond per team aangehouden, alleen de aanvangstijdstippen per team zijn verschoven om grote drukte op piekmomenten te voorkomen. Veel plezier met trainen!

Jeugdcommissie vv Zwentibold

Maandag en woensdag
JO8: 17:30-18:30
JO11: 17:45-19:00
JO7: 18:00-19:00 (alleen woensdag)
JO12: 18:00-19:15
JO13*: 18:15-19:30
JO15-1: 19:15–20:30
JO15-2: 19:30 -20:30 (alleen woensdag)
Dinsdag en donderdag
JO9: 17:45-18:45
JO10: 18:00-19:00
JO19: 19:30-20:30 (donderdag 30-4 proeftraining)
* muv. 13-jarigen, die kunnen met JO15-2 meetrainen

 

VV Zwentibold Protocol mbt. trainingen met Corona-beperkingen (vanaf 29 april 2020)

23 april 2020

Versoepeling maatregelen Corona: jeugd mag binnenkort weer sporten…

2020-04-23T06:39:55+00:0023 april 2020 - 06:36|

Beste leden, jeugdleden en ouders,

in de persconferentie van onze regering afgelopen dinsdag werd duidelijk gemaakt dat de jeugd na 28 april onder voorwaarden weer bij hun vereniging mag gaan sporten/trainen. Wij hebben als bestuur en jeugdcommissie woensdag overleg gevoerd over wat dit voor ons betekent en hoe dit vorm gegeven kan worden. Inmiddels heeft ook de KNVB al van zich laten horen, zij hebben al eerder nagedacht over mogelijke scenarios. Premier Rutte gaf ook aan dat de GEMEENTEN een voortrekkersrol moeten nemen in deze. Wij weten dat onze Gemeente samen met de Sportstichting en Ecsplore al heeft vergaderd om te komen tot protocollen, voorwaarden en richtlijnen. Deze zal onze Gemeente eind deze week gaan communiceren naar de sportverenigingen. Wij wachten dit nu even af en zullen – zodra we deze communicatie ontvangen hebben-  dit gaan uitwerken. Daarna afstemmen met de jeugdtrainers van onze jeugdteams en dan iedereen informeren over hoe we dit willen gaan uitvoeren en onder welke voorwaarden. Hopend op begrip van eenieder.

Bestuur en jeugdcommissie VV Zwentibold

23 maart 2020

Jeugdvoetbalkamp 2020 gaat NIET door…

2020-03-23T20:21:22+00:0023 maart 2020 - 20:13|

Beste allemaal,

nu de nieuwe maatregelen van het kabinet van kracht zijn geworden tot 1 juni, is er geen andere keuze dan het jeugdvoetbalkamp (wat gepland stond in het Pinksterweekend van 29 mei t/m 1 juni) af te gelasten. Het is niet anders, hopelijk worden we het Corona-virus snel de baas en kunnen we volgend seizoen weer gewoon trainen, voetballen en evenementen zoals het kamp organiseren!

De Jeugdvoetbalkamp commissie.

16 maart 2020

Corona-update #2

2020-03-16T08:48:18+00:0016 maart 2020 - 08:40|

Beste Zwentibolders,


Zoals beloofd hierbij een update omtrent ontwikkelingen rondom het corona-virus.
Onderstaand schrijven ontvingen we van de KNVB en hier geven we als VV Zwentibold uiteraard gehoor aan. Dit betekent dat er tot 6 april geen activiteiten op het complex plaatsvinden!


Gezondheid is altijd prioriteit #1! 💜
“Beste bestuurder,

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als voetbalbranche hetzelfde te doen door niet te trainen en alles te sluiten. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk de competities alsnog tot een goed einde te brengen.

Voor verdere informatie zie www.knvb.nl

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateur- en vrouwenvoetbal”
13 maart 2020

Corona-update 😷

2020-03-13T09:10:26+00:0013 maart 2020 - 09:10|

Beste Zwentibolders,

De KNVB heeft gisteren alle wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal tot 1 april opgeschort/afgelast. Ook werd er door de KNVB geadviseerd om trainingen, eventuele oefenwedstrijden en grote bijeenkomsten tot nader order af te gelasten.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Voorlopig zijn daarom alle trainingen afgelast en blijft het complex gesloten.

Wij gaan ons de komende dagen beraden en houden jullie op de hoogte via website/Facebook/WhatsApp over de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVZ.

27 februari 2020

In memoriam Hein Vromen

2020-02-27T07:02:08+00:0027 februari 2020 - 07:02|

Afgelopen zondag 23 februari is Hein Vromen op 85-jarige leeftijd overleden.
Ruim 50 jaar lang (!) heeft hij zich met ziel en zaligheid ingezet voor zijn GVCG.

Ontelbaar zijn de uren die hij op het voetbalterrein heeft doorgebracht als jeugdleider/trainer/teamleider/accomodatiebaas/ jeugdtoernooi/bestaansfeest.
Ook was hij jarenlang secretaris, wedstrijdsecretaris en penningmeester.
Daarnaast was hij scheidsrechter voor zowel de club als de KNVB met zijn eigen stijl. Het fluiten in de zaal was zijn grote passie.

Mede door al deze activiteiten was hij alom bekend in voetballend Limburg.

Viel de naam GVCG, dan werd Hein Vromen in één adem meegenoemd.

Als waardering voor alles kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding.

Hein, namens GVCG onwijs bedankt!

We wensen familie, vrienden en naasten alle sterkte met dit verlies 🙏

GVCG
VV ZWENTIBOLD

13 februari 2020

Prinsen bij V.V. Zwentibold

2020-02-13T11:45:43+00:0013 februari 2020 - 11:35|

VV Zwentibold heeft dit jaar maar liefst 4 prinsen in hun gelederen!

Om dit te vieren speelden afgelopen woensdag een selectie van de Tuurhouters, de Doale en de Smautbulen tegen onze jo11, jo12 en jo13.
Na een leuke warming up werd er gevoetbald en bleek de gemixte raad een ware uitdaging voor de jeugd!
Na afloop werd er nog lang nagepraat in de kantine…

Zien we jou morgen bij de vastelaovesaovend in de kantine?

(meer…)

Laad meer berichten