• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

  VV Zwentibold wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden.
  Een veilige omgeving voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder.
  VV Zwentibold is een vereniging met veel (jeugd)leden, waarbij we het als club van groot belang vinden dat we voor onze (jeugd)leden een veilige omgeving bieden om in te sporten.

  De VOG is een middel om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en om seksuele intimidatie en normafwijkend gedrag zo veel als mogelijk te voorkomen.
  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger, in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie als vrijwilliger bij VV Zwentibold.
  Dit geldt voor vrijwilligers binnen VV Zwentibold die direct of indirect betrokken zijn bij minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.

  Het bestuur van VV Zwentibold heeft dan ook besloten dat voor alle vrijwilligers binnen
  VV Zwentibold, welke direct of indirect betrokken zijn bij minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG vereist is.

  Voor alle duidelijkheid: VV Zwentibold krijgt géén inzage in de inhoud van het Justitieel Documentatie Register van de betreffende vrijwilliger, maar indien de VOG overgelegd wordt dan weet VV Zwentibold enkel dat er géén bezwaar is om de genoemde functie door de betreffende persoon in te laten vullen.

  Wij controleren de VOG op juistheid (naam en datum). Het digitale bestand (.pdf) bewaren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Wanneer een VOG na 3 jaar verlopen is, zal de digitale kopie vernietigd worden zodra de ledenadministratie een nieuwe VOG ontvangt, of wanneer de vrijwilliger niet meer in functie is.

   

  Mochten jullie, naar aanleiding van bovenstaande, nog vragen hebben neem dan gerust contact op met Roger Kusters, aanspreekpunt VOG.